služby

RACETEQ s.r.o.

Zakláňa činnosť našej spoločnosti sa delia na dva sektory :

- Servisné

- Dodávateľská

Servisná činnosť :

Naša spoločnosť sa zameriava na servisnú činnosť najmä v oblasti jemných zobrazovacích zariadení ako sú notebookové LCD panely , televízory , tablety a mobilné telefóny , PCB týchto zariadení .

K tejto činnosti disponuje naša firma exkluzívnym vybavením a priamymi kontakty na dodávateľa v Ázii .

Servis zariadení v našej spoločnosti zabezpečujú školenie technici a profesionálne pracovné priestory na to určené , vďaka čomu spolupráca sa zákaznky funguje na báze ASP centra ( authorized service partner ) .

Dodávateľská činnosť :

Veľmi dobre si uvedomujeme súčasnú finančnú politiku dodávateľov na európskom trhu.Často sa stretávame so situáciami kedy sú firmy v Európe nútené vďaka obmedzenej ponuke nakupovať materiály pre svoju výrobu alebo prevádzku za neúmerne vysoké ceny .

Preto v našej spoločnosti vzniklo oddelenie zamerané na dodávky materiálov a produktov z východných krajín na základe presných požiadaviek zákazníckych firiem na kvalitu a cenu .

Dodávateľskú činnosť materiálov či vybavenie všetkého druhu pre potreby Vašej firmy obstaráva naše obchodné oddelenie s nadväznosťou na kooperujúce tím v Číne .

Viac o našej činnosti sa dozviete v prehľade služieb .